Betaling en huurvoorwaarden

Verhuur springkastelen en frigowagen

Verhuur Bram Danneels


Betaling gebeurt bij plaatsing van het springkasteel.

Betaling kan contant en via de Payconiq app via je smartphone.


Bij reservatie gaat de huurder akkoord met de huurvoorwaarden.

De huurvoorwaarden vind je hieronder.


Huurvoorwaarden


1)Verhuur Danneels levert en plaatst het springkasteel op de vooraf afgesproken plaats en tijdstip.


2)De huurder voorziet een terrein met effen ondergrond vrij van scherpe objecten. De huurder voorziet voldoende ruimte rondom het springkasteel: voor een springkasteel wordt aan de zijkanten 1 meter voorzien en aan de achterkant 1,5 meter want daar staat de blower. Het is verboden om in de buurt van de blower te komen en om de stekker van de blower in en uit het stopcontact te halen. Het is ten strengste verboden de motor af te dekken.3)De huurder gaat akkoord met de staat waarin het springkasteel zich bevindt. Hierbij   

  verklaart de huurder het springkasteel correct te zullen gebruiken.


4)   Na levering/plaatsing draagt de huurder de verantwoordelijkheid voor het springkasteel. Bij      beschadiging, verdwijning of diefstal van het springkasteel of een onderdeel ervan, zullen de kosten worden doorgerekend aan de huurder.


5) Verhuur Danneels is in geen enkel geval verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en schade tijdens het gebruik, bij onweer, bij hevige rukwinden en hagelbuien.6) De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen en voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde product, wat ook de oorzaak is van de schade. De huurder sluit  hiervoor een verzekering af bij de verzekeringsagent.


7) Bij onweer, storm, hevige rukwinden en regenbuien neemt de huurder zijn verantwoordelijkheid op.

a)Springkasteel: de huurder laat het springkasteel af, koppelt de blower los en vouwt het springkasteel samen. Na het regenweer of de storm blaast de huurder het springkasteel zo snel mogelijk terug op.


8)Het is verboden om een springkasteel te betreden met eten of drank. Het is verboden een springkasteel te betreden met schoenen. Het is ook verboden op de zijwanden van het springkasteel te klimmen. Bij gebruik van het springkasteel is er steeds toezicht door een volwassene.


9)Indien het springkasteel na verhuurperiode moet gereinigd worden door het overtreden van de regels (door bvb eten op een springkasteel) zullen die kosten doorgerekend worden aan de huurder.


10)Het springkasteel blijft altijd eigendom van Verhuur Danneels.


11)Bij plaatsing van een springkasteel gelieve voldoende plaats te voorzien.


Verhuur Bram Danneels – verhuur Springkastelen en frigowagen

Blankenberge en omstreken

www.verhuurdanneels.be   -    info@verhuurdanneels.be   -   +32 (0)472 60 56 58